Děkujeme za Vaši šťedrost - TKS 2019

Děkujeme za Vaši šťedrost - TKS 2019

V Kamenici n./L. už známe výsledky letošní Tříkrálové sbírky.

Děkujeme mnohokrát za Vaši štědrost.

Letošní sbírka opět překonala tu předchozí, za což moc děkujeme a vážíme si každého daru, který nám dárci vložili do kasiček. Z celkové částky 220.064,- Kč se do Kamenice vrátí 65% a ty použijeme na vylepšování naší činnosti, zejména terénní pečovatelské služby a dále pak na podporu klubu seniorů a na přímou  pomoc v blízkém okolí pro ty, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci. Děkujeme.

výsledky podle obcí

výsledky podle obcí 2018/2019

fotogalerie

výsledky 2001-2019