Jednou z velice užitečných služeb využívanou staršími spoluobčany je tzv. senior taxi. Naší snahou je neustálé zdokonalování a rozšiřování služby občanům a proto i Charita v Kamenici bude takovým průkopníkem v této nově zřízené službě. Od října budou moci senioři nad 65 let a osoby se zdravotním hendikepem tuto službu využívat v pracovní dny od 8-15 hod a vždy po telefonické domluvě nejméně 2 dny předem. Cena za jízdu po Kamenici/L je stanovena na 25,- Kč/za jednu jízdu. Tuto službu mohou využít zejména osoby, které nemají uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou a potřebují zajistit odvoz pouze jednorázově nebo krátkodobě.

SENIOR TAXI – 731 402 838

Provozní řád Senior taxi.pdf