V sobotu 18. dubna bylo v kostele a na faře v Kamenici živo

Díky společnému úsilí Farní charity a skautského střediska Fidelist et Fortis proběhla v sobotu 18. dubna dobročinná akce Pomáháme spolu v Kamenici nad Lipou.

Více informací získáte rozkliknutím nadpisu

V dopoledních hodinách vypukly přípravy na akci, tak aby bylo nachystáno vše potřebné: postavené  a vyzdobené tea-pea, pověšený plakát, připravené zázemí pro pohoštění, nachystaný sál na přednášku Adopce na dálku, připraveno zázemí pro účnkující atd. Bylo toho hodně, ale vše se perfektně zvládlo a musím poděkovat všem, kdo se na přípravě a realizaci podíleli. Především to byla Vendula Šimanová, která si zorganizovala veškeré zázemí na dvoře a také celý hudební program.

Od 13 hodin proběhla v sále v 1. patře prezentace projektu Adopce na dálku v Bělorusku. Přednášky se zúčastnilo 11 posluchačů. Přednášející byla paní Taťjana A. Šeráková se svým mužem, kteří nám přiblížili pomocí  fotografií život v Bělorusko a jak samotná adopce probíhá. Též hovořili o letních pobytech adoptovaných dětí z Běloruska v Českých Budějovicích. 

                        

Od 14 hodin proběhl hudební program v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou, který si nenechalo ujít cca. 70 osob. Posluchači se mohli zaposlouchat do tónů houslí, klavíru, příčné flétny, violoncela nebo pro všechny velmi zajímavé harfy.

                  

                                           

Po ukončení koncertu byly připraveny na farním dvoře ostatní aktivity, jako např. ochutnávka suschi, tvořivé skládání, hry pro děti, zpívání s kytarou u ohně, opékání špekáčků a jiné pohoštění.

                 

Celkový výtěžek z akce je 5.800,- Kč. Výtěžkem bude podpořen projekt Adopce na dálku (nákup kočárku pro zdravotně postiženou holčičku v Bělorusku) a cesta Venduly Šimanové na celosvětové setkání skautů v Japonsku.

Děkujeme všem, kdo nás podpořil.

VÍCE FOTO ZDE