Známe výsledky Postní almužny 2014

Letošní výsledek předčil roky předchozí. Výnos byl 8983,- Kč

Finanční sbírka Postní almužna probíhala ve farnostech Kamenice nad Lipou, Mnich, Lidmaň a Těmice od 05.03. do 21.04.2014. Celkem se vrátilo 28 papírových kasiček, jejichž obsah byl v pondělí za přítomnosti zástupců Farní charity a pana faráře spočítán. Celkový výtěžek předčil loňský rok o necelé 2000,- Kč, za což moc děkujeme. Výtěžek je 8.983,- Kč.

Z výtěžku podpoříme:

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě – Veselíčko                          1.000,- Kč

Lidé bez domova – Noclehárna sv. Antonína J. Hradec              1.000,- Kč

DĚKUJEME