Sbírka ADOPCE NA DÁLKU 

ke dni 31.07.2014 se nám podařila vybrat částka 5.139,- Kč

Na tento projekt můžete přispět nákupem v Charitním obchůdečku.

Na projekt ADOPCE NA DÁLKU můžete i nadále přispívat v kanceláři Fch nebo na náš účet 170318142/0300 pod v.s. 111

 

Ukončené finanční sbírky

Sbírka na pomoc Ukrajině - probíhala od 10.02. - 30.04. - vybraná částka 5.023,- Kč

Postní almužna - probíhala od 05.03. - 21.04. - vybraná čáskta 8.983,- Kč

Sbírka pro rodiny padlých výsadkářů - probíhala od 24.07. - 03.09. - vybraná částka 212,- Kč

 

DÍKY VÁM JSME PŘISPĚLI

Hospic sv. Jana N. Neumanna Prachatice (TKS 2014)                                                                          4.645,- Kč

Dům sv. Františka-chráněné bydlení pro seniory a osoby ZP Veselí nad Lužnicí  (TKS 2014)       4.645,- Kč

Pomoc osobám v tíživých životních situacích v našem regionu (TKS 2014)                                        9.289,- Kč 

Na pomoc  UKRAJINĚ (sbírka)                                                                                                                    5.023,- Kč

Na pomoc Domova sv. Alžběty pro matku a dítě – Veselíčko (postní almužna)                                 1.000,- Kč

Na pomoc lidem bez domova – Noclehárna sv. Antonína J. Hradec (postní almužna)                    1.000,- Kč

Adopce na dálku - Bělorusko                                                                                                                        5.000,- Kč

Na pomoc pozůstalým rodinám padlých výsadkářů v Afghánistánu                                                         500,- Kč 

Na pomoc rodině s těžce nemocným dítětem v našem regionu                                                                                                                                                                  500,- Kč

Na pomoc rodině s těžce nemocným dítětem v našem regionu (adventní koncert)                                                                                                                                                               5.800,- Kč

Likvidace lepry                                                                                                                                                   2.000,- Kč

Udělejte radost

Udělejte radost

UDĚLEJTE RADOST a darujte nevyužité hračky, dětské knihy, hry, výtvarné či sportovní potřeby Oblastní charitě Pelhřimov (Solní 1814, Pelhřimov). Darované věci udělají radost v rodinách, kde chybí, nebo při práci s  dětmi z KLÍČe - Centra pro rodinu. Dary můžete nosit ke dveřím šatníku v 1. patře. Srdečně Vám za Vaši pomoc děkujeme. Leták si můžete stáhnout zde: leták sbírka hraček.docx

Potravinová sbírka předčila naše očekávání

Potravinová sbírka předčila naše očekávání

Do potravinové sbírky v Penny marketu v Kamenici nad Lipou jste přispěli (nad naše očekávání) velkým množstvím potravin, které pomohou rodinám a osobám z našeho okolí a dále pak ostatním charitním zařízením v České republice (rodiny v tíživé sociální situaci, děti, lidé bez domova, azylové domy, domy pro zdravotně postižené ...).

Při sbírce pomáhaly zaměstnankyně Farní chariy a Skautky z Kamenice nad Lipou.

Děkujeme všem, kdo pomohl a hlavně Vám, kdo jste přispěl !

Fotogalerie k nahlédnutí zde

Výsledky potravinové sbírky v Peny marketu v Kamenici nad Lipou

V sobotu 22. 11. 2014 se při Národní potravinové sbírce vybralo celkem 173 tun potravin - téměř třikrát více než vloni. Nakupující za jediný den darovali 146 tun (vloni 55 tun), firmy navíc přispěly 25,5 tunami (vloni 11 tun). A na internetu přes damejidlo.cz lidé darovali v přepočtu další 1,6 tuny jídla.

Více informací se dočtete zde: http://www.potravinypomahaji.cz/

Potraviny pomáhají aneb potravinové sbírky v listopadu 2014

Potraviny pomáhají - www.potravinypomahaji.cz

O víkendu 22. listopadu 2014 proběhne na řadě míst v České republice druhý ročník akce Potraviny pomáhají, za kterou stojí organizace Byznys pro společnost a Česká federace potravinových bank. Jde o rozsáhlou celorepublikovou potravinovou sbírku. Zapojily se i české Charity.

22.11.2014 - 2. národní Potravinová sbírka

Zaměstnanci Farní charity Kamenice nad Lipou se zapojí do 2. ročníku národní POTRAVINOVÉ SBÍRKY.

Potraviny pomáhají

Nejen pečivo pro matky s dětmi

Naložení darovaného pečiva v ústecké pekárně

Obvykle v pondělí ráno jezdí pracovníci Farní charity Lovosice do jedné z ústeckých pekáren, aby tam převzali menší nebo větší množství neprodaného pečiva, které by se jinak vyhodilo. Za jejich nákup hradí symbolickou částku. Podle množství rozvezou převážně sladké dobroty do zařízení, která Charita spravuje. Jedním z nich je Azylový dům pro ženy a matky s dětmi přímo v Lovosicích.

Začal týden akcí kampaně Jídlo pro všechny

Začal týden akcí kampaně Jídlo pro všechny

Papež František zahájil včera týden různých akcí, které se konají po celém světě u příležitosti kampaně Jedna rodina, jídlo pro všechny. Ve svém proslovu mj. uvedl, abychom nebyli „lhostejní ve chvíli, kdy víme, že náš soused hladoví".

Finanční sbírka pro rodiny padlých výsadkářů

Farní charita Kamenice nad Lipou se také připojila ke sbírce pro rodiny pěti padlých výsadkářů z Afghánistánu.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Humanitární sbírka pro krajany v Rumunsku

Humanitární sbírka pro krajany v Rumunsku

Sbírka trvanlivých potravin, dětských hygienických a školních potřeb trvá od 29. dubna do 6. června 2014 a je určena pro národnostní menšiny Čechů a Slováků v Tileagdu v Rumunsku. Humanitární pomoc z Č. Budějovic do Rumunska odjede v květnu a v červnu. Přispějte prosím »»»

Známe výsledky Postní almužny 2014

Letošní výsledek předčil roky předchozí. Výnos byl 8983,- Kč