Záměry Tříkrálové sbírky 2021

 • Farní charita Kamenice nad Lipou

  • Pomoc osobám v tíživé nebo mimořádné sociální situaci.

   10 000 Kč
  • Podpora Klubu seniorů.

   20 000 Kč
  • Šatník pro potřebné.

   11 690 Kč
  • Podpora Terénní pečovatelské služby.

   52 000 Kč
  • Posílení půjčovny kompenzačních pomůcek.

   11 700 Kč