Potravinová sbírka

23. listopadu 2019 jsem se šestým rokem zapojili do Sbírky potravin. Při této akci nás již tradičně podporují skauti a skautky z místního střediska Fidelis et Fortis. Ročně stoupá množství darovaných potravin a díky tomu se může pomoc dostat k širšímu okruhu osob. Oproti roku 2018 se podpořilo z darovaných potravin a hygienických potřeb o 6 rodin více. Celkem tuto potravinou pomoc využilo v průběhu následujícího období 22 rodin či osob. Celkem se vybralo 763,1 kg potravin a hygienických potřeb.

2019 - 763,1 kg
2018 - 597,5 kg
2017 - 453,7 kg
2016 - 404,4 kg
2015 - 445,5 kg
2014 - 289,5 kg

10.listopadu 2018 jsme se již po páté připojili k Národní potravinové sbírce a díky dobrovolníkům z řad skautek a skautů z místního střediska se podařilo vybrat 597,5 kg potravin a hygienických potřeb, což bylo téměř o 144 kg více než v roce 2017. Část darovaných věcí byla předána do Oblastní charity Pelhřimov (671 ks) a na sociální odbor do Kamenice nad Lipou (364 ks). Zbylé věci jsme v průběhu následujícího období rozdělili do 16 rodin v Kamenici n./L. a blízkém okolí.

Do 4. Potravinové sbírky jsme se opět zapojili, ve spolupráci s místními skauty, v sobotu 11. listopadu 2017. Téměř 454 kg potravin bylo postupně rozděleno potřebným v našem okolí. Tato sbírka byla velmi pozitivně hodnocena jak v množství, tak i v mínění veřejnosti, která, dle slov dobrovolníků, byla velmi milá a sbírce nakloněná.

Třetí potravinou sbírku, která se konala 12. listopadu 2016, zajistilo 15 dobrovolníků z řad skautů a skautek a dále zaměstnanci Farní charity. Lidé nejvíce darovali těstoviny a rýži - 271 ks, polévky - 169 ks, dětské piškoty a sušenky - 90 ks. Celkem se vybralo 404,3 kg potravin, které byly následně rodány mezi potřebné v blízkém okolí. Hodnota darovaných potravin byla přibližně 18.204,- Kč.

Na Potravinou sbírku v Kamenici nad Lipou dne 21. listopadu 2015 dárci přispěli svým nákupem 445,5 kg potravin, což je o 156 kg potravin více, než v loňském roce. Potraviny byly následně rozděleny mezi osoby v něpříznivé životní situaci v blízkém okolí. Část potravin se dostala do noclehárny sv. Antonína Farní charity J. Hradec a do Oblasní charity Pelhřimov. Dětské piškoty jsme předali do Trojlístku - centrum pro děti a rodiny Kamenice nad Lipou.

22. listopadu 2014 jsme se zapojili i v Kamenici nad Lipou poprvé do Národní potravinové sbírky. Sbírka proběhla v Penny marketu a zapojilo se do ní 9 dobrovolníků z řad skautek a zaměstnanců. Dárci nás překvapili svou štědrostí a darovali celkem 289,5 kg potravin.