Děkujeme všem partnerům a dárcům za finanční i materiální dary,

bez kterých by se naše služba neobešla.

Díky Vám všem můžeme pomáhat tam, kde je to nutné a potřebné.  

 

Informace pro dárce - daňové úlevy

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Dlouhodobě nás podporují:

MPSV ČR, Kraj Vysočina, Fond Kraje Vysočina, Kamenice nad Lipou, Černovice a ostatní obce, kde poskytujeme terénní pečovatelskou službu, OSA, Techsoup.

logoMPSV-m-smkraj vysočinaImage