Nový ředitel Diecézní charity České Budějovice

Přijmeme pracovníka v sociálních službách

Přijmeme pečovatelku/pečovatele na letní brigádu

Přijmeme na Dpp uklízečku

Farní charita Kamenice nad Lipou přijme na Dpp uklízečku s nástupem ihned. Pracovní doba podle dohody 2-3 hodiny týdně. Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. čísle 731 402 983 nebo přímo v kanceláři na faře. Vhodné i pro osoby se ZP.

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

21. listopadu proběhne 3.národní potravinová sbírka

V sobotu 21.11.2015 v průběhu dne bude probíhat 3. národní potravinová sbírka. V Kamenici nad Lipou proběhne tato sbírka v Penny marketu od 8-17 hodin. Svým nákupem potravin, která následně vložíte do označených košů, podpoříte své spoluobčany v tíživé sociální situaci, seniory a děti ve svém blízkém okolí. Do akce se zapojí 14 dobrovolníků. Děkujeme za Vaši pomoc!

O potravinové sbírce v roce 2014 více zde

Nabízíme k zapůjčení Trenažér chůze

Farní charita Kamenice nad Lipou nabízí k zapůjčení Pás na trénování chůze/zlepšení kondice.

Cena za zapůjčení: 100,- Kč/měsíc

Více informací na tel. čísle: 731 402 983

      

Sbírka na pomoc Nepálu v Kamenici nad Lipou vynesla 10.452 Kč

Sbírka na pomoc postiženému Nepálu proběhla v Kamenici nad Lipou od 30.4. - 18.6. V této době dárci přispívali jak do pokladničky v kostele, tak i v kanceláři Farní charity. Výtěžek činil 5.452,- Kč. Z misijního jarmarku byla přidaná částka 5.000,- Kč a na konto Charity ČR jsme po zaokrouhlení odeslali částku 10.500,- Kč. Děkujeme všem dárcům.

Vyhlášení soutěže Hrdinové sociálních služeb

Soutěž Hrdinové sociálních služebU příležitosti Mezinárodního dne sociální práce 17. března 2015 vyhlašuje Charita ČR soutěž Hrdinové sociálních služeb. Zároveň tímto děkujeme všem pracovníkům, kteří se denně podílí na zachovávání důstojnosti lidí v tíživých životních situacích.

Ocenění pečovatelské služby

9. října byla pečovatelská služba Farní charity Pacov na VI.
výročním kongresu poskytova-
telů sociálních služeb ČR oceněna certifikátem Značka kvality v sociálních službách.