Pouťový jarmark pro Charitu

Pouťový jarmark pro Charitu

Již tradičně jsme se aktivně zapojili do pouťové slavnosti města a uspořádali Pouťový jarmark pro Charitu.

Jarmark probíhal 22. dubna na prostranství před kostelem v dopoledních hodinách a na prostranství poutě v průběhu celého dne. Tradičně jsme nabízeli domácí pochutiny, sole do koupele a různé předměty vhodné do domácnosti i jen tak pro radost. Celkový výtěžek byl 34.369 Kč. 5.000 Kč použijeme na podporu projektu Adopce na dálku (adoptovaná zdravotně postižená holčička, kterou vychovává její babička v Bělorusku), 3.000,- Kč na příspěvek organizaci Likvidace lepry. Zbylé finance budou využity na podporu a rozvoj našich činností.

Moc děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zúčastnili společného tvoření, těm, kdo nám přispěl svým darem, i těm, kdo nám v neděli pomohl se stavěním a skládáním stánků.

Děkujeme všem, kdo nás svým nákupem v den tradiční pouti podpořil.