POMÁHÁME SPOLU 2015

Přijměte srdečné pozvání na společnou akci Farní charity a skautského střediska Fidelis et Fortis v Kamenici nad Lipou POMÁHÁME SPOLU, která se bude konat 18. dubna v prostorách fary a kostela Všech svatých v Kamenici nad Lipou od 13 hodin.

Těsíme se na Vaši účast a děkujeme za Vaši podporu.

Rozkliknutím nadpisu získáte podrobné informace.

POMÁHÁME SPOLU 2015

Kladu si otázku. Co má společného Charita a Skaut?

Odpověď je velmi prostá: pomáhat druhým.

Proto Farní charita a skautské středisko Fidelis et Fortis z Kamenice nad Lipou spojili síly dohromady a zorganizovali dobročinnou akci pod názvem POMÁHÁME SPOLU.

Snahou akce bude představit široké veřejnosti projekt ADOPCE NA DÁLKU a dále pak podpořit účast kamenické skautky Vendy na celosvětovém setkání skautů v Japonsku.

Farní charita Kamenice nad Lipou se, mimo hlavní činnost pečovatelskou službu, zabývá i humanitární pomocí. Od loňského roku se stala „adoptivním rodičem“ zdravotně postižené holčičky v Bělorusku, o kterou pečuje její babička. Díky drobným dárcům jsme zaslali částku 5.000,- Kč, za které mohla babička nakoupit oblečení a nafukovací matraci, která chrání dívenku před sebepoškozením.  V současné době sháníme peníze na pořízení kočárku, který by umožnil babičce a její vnučce procházky v přírodě. Budeme moc rádi, pokud projevíte zájem a zúčastníte se od 13 hod. prezentace projektu Adopce na dálku. Povídání bude pro všechny, kdo o této možnosti pomoci uvažuje nebo již na podobný projekt přispívá (a tím pádem se s ostatními může podělit o vlastní zkušenosti) a nebo pro ty, kteří si jen tak nezávisle chtějí vyposlechnout informace. Adoptivním rodičem se nemusí stát jednotlivec či jedna rodina, ale podporovat dítě z velmi chudých poměrů může i celá skupina lidí, např. škola, podnik či jakékoliv jiné sdružení osob s dobrým srdcem. Po ukončení prezentace od 14 hod. bude následovat Jarní koncert v kostele Všech svatých. Po celé odpoledne bude v tee-pee na farním dvoře připraven program nejenom pro děti s možností opékání vuřtů a zpívání u ohně.

         Zrod českého skautingu sahá až do roku 1911. Skautské středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou bylo založeno roku 1990 Janou Šimanovou a manželi Dadou a Pimem Hrouzkovými, kteří si přáli, aby se jejich 2 synové stali skauty. Protože ale v blízkosti nefungovalo žádné středisko, jednoduše si ho založili. V současné době tvoří kamenické středisko 4 oddíly: chlapecký oddíl Devítka, dívčí oddíl Činčapi Anpetu wi, koedukovaný oddíl Gatlida, který působí v Nové Včelnici, a oddíl dospělých skautů Staří vlci. Středisko čítá celkem 110 členů.

         Během roku kromě pravidelných skautských schůzek jezdíme na výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí, účastníme se dobročinných sbírek jako jsou Postavme školu v Africe nebo sbírka Tříkrálová. Dále se zapojujeme do veřejně prospěšných akcí Čistá Vysočina, Potraviny pomáhají apod. Součástí skautského života jsou samozřejmě i pravidelně konané závody skautských družin a různé typy akcí vzdělávacích. Takovým vyvrcholením činnosti mohou, kromě letního tábora, být akce národní a nadnárodní, jichž se v posledních letech účastníme stále aktivněji. Největší akcí, které se může skaut účastnit, je bezpochyby světové jamboree.

            První světové skautské jamboree se uskutečnilo v roce 1920. Od té doby se každé čtyři roky potkávají tisíce skautek a skautů, aby vždy na jiném místě zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Zároveň skauti ukazují celému světu naplnění základních myšlenek skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. Na světovém jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se hravou formou vzdělávají ve věcech globálních problémů a zároveň prezentují svou zemi. Heslem letošního jamboree je “和" - japonský znak, který symbolizuje jednotu, harmonii, spolupráci, přátelství a mír.

         Světového skautského jamboree v Japonsku v roce 2015 se zúčastní přibližně 40 000 mladých lidí napříč všemi kontinenty a jednou z nich bude i skautka z našeho střediska.

 

         

 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ  !!!!

Za Vaši účast a finanční příspěvek děkuje

Farní charita a skautské středisko Fidelis et Fortis Kamenice nad Lipou

J.Koubová a V. Šimanová

AKCE POMÁHÁME SPOLU           PREZENTACE ADOPCE NA DÁLKU