Korunka ke korunce na lavičky pro seniory

Radovat se lze i z maličkostí

Díky společnostem Henkel Beauty Care Česká republika a dm drogerie markt můžete nyní potěšit seniory v některém z mnoha zařízení, ve kterých Charita ČR zajišťuje svým klientům důstojné a spokojené stáří.

Charita ČR: 7,5 tisíc zaměstnanců, téměř 60 tisíc dobrovolníků, 1 204 služeb v ČR a pomoc do 34 zemí

Jindřich Štreit: Náruč (z cyklu Kde domov můj)

Nezisková organizace Charita ČR, působící zejména v sociálně zdravotní oblasti, provozovala v roce 2015 celkem 1 204 služeb a evidovala více než 105 000 registrovaných klientů – nejčastěji šlo o seniory, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením, rodiny v nouzi a osoby bez domova. Tato čísla předkládá Charita ČR v čerstvě zveřejněné výroční zprávě.

Jarní koncert v Kamenici nad Lipou

V neděli 15. května proběhl v kostele Všech svatých již po druhé Jarní koncert, určený na podporu rozvoje Farní charity v Kamenici nad Lipou. Koncert byl spojený s výstavou fotografií přírody, které věnovala paní Lenka Koubová. Tato výstava potrvá do konce května a fotografie lze po celou dobu zakoupit přímo ve Farní charitě.  Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů 4 saxofonů a pro všechny to byl jistě nevšední a zajímavý hudební zážitek. Koncert navštívilo 70 posluchačů a výtěžek z dobrovolného vstupného činil 4.729,- Kč. Děkujeme všem, kdo nás přišel podpořit.  Jarni koncert

 

 

 

Jarní koncert pro Charitu v Kamenici nad Lipou

Srdečně zveme veřejnost a všechny naše dárce a příznivce na Jarní koncert, který se uskuteční v neděli 15. května od 14 hod. v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou. Vystoupí skupina SaxWork Quartet a akce bude doplněna prodejní výstavou fotografií paní Lenky Koubové - Krásy naší přírody.

Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši podporu.plakát

Běžný provoz ve Strakonicích a Táboře

Pro osoby, které jsou ohroženy domácím násilím nebo následným pronásledováním, je Intervenční centrum ve Strakonicích a Táboře od 2. 5. 2016 znovu otevřeno v běžnou provozní dobu. Více zde.

Dobročinný jarmark pro Charitu

V neděli 17. dubna jsme uspořádali dobročinný jarmark pro Charitu. Krásné dárečky, drobnosti do domácnosti, pochutiny a mnoho dalšího bylo možné zakoupit po mši svaté před kostelem cca od 10 – 12 hod a také poprvé i na pouti, kde jsme prodávali po celý den. Chtěla bych především poděkovat těm, kdo se na této náročnější akci podílel. Zejména městu Kamenice nad Lipou za bezplatné poskytnutí prodejního místa, za zapůjčení stánků a za jejich odvoz, skautům za pomoc při skládání, skautkám a děvčatům ze SOU za pomoc při prodeji, zaměstnankyním za jejich práci a tvoření v jejich volném čase, panu faráři za trpělivost a duchovní podporu, všem ženám a dívkám, které tvořily a jejich překrásné výrobky nám darovaly (bylo jich kolem 50ti), dětem a učitelkám ze ZŠ, Zdeňce Jůnové za velkou oporu a pomoc. Prostě všem, kdo nám fandil a také podpořil svým nákupem. Výtěžek překročil 30.000,- Kč a z části bude použit na misijní dílo a z části na rozvoj činnosti místní Charity. 

Akce se vydařila, stálo za ní spousty práce, ale ukázalo se, že když jde o dobrou věc, dokáže spousta lidí držet spolu a to se nám podařilo. DÍKY VŠEM!

Dobročinný jarmark

Srdečně Vás zveme k nákupu na dobročinném jarmarku v neděli 17.4. v průběhu dne.

Více informací zde

Dobrovolnictví

Kdo je to dobrovolník?

Dobrovolníkem může být každý, kdo bez nároku na finanční odměnu pomáhá ostatním.

Naše Farní charita prozatím využívá 2 dobrovolnice, které dochází k uživatelům, kteří se cítí osaměle a nebo touží po návštěvě se zvířátkem. Jedna z dobrovolnic dochází k uživatelům se svým malým pejskem.  Při návštěvě si dobrovolník s uživatelem povídá, může mu předčítat z novin nebo knih, hrát společenské hry, prohlížet si fotoalba nebo ho může doprovodit na procházku. Tyto činnosti jsou dobrovolné a bez nároku na finanční odměnu, odměnou pro dobrovolníka může  však  být člověk, který se na něj  bude při každém dalším příchodu těšit. Při dobrovolné činnosti může dobrovolník také získat nové zkušenosti v práci s lidmi a v práci v sociální oblasti vůbec.

Pokud i Vy chcete svůj volný čas věnovat dobrovolnictví pro Farní charitu v Kamenici nad Lipou, kontaktujte nás na tel. čísle 731 402 983.

Můžete docházet za našimi uživateli i se svými domácími mazlíčky.

 

„Nejcennější na světě je, když člověk člověku pomáhá“ – Jan Werich

Vojenský fond solidarity podporuje vojáky již rok

Brig. gen. Štefan Kaleta a genmjr. Jaroslav Kocián při předání a převzetí funkce předsedy výboru VFS (foto: pplk. Jolana Fedorková).

Ve středu 9. března uplynul právě jeden rok od založení Vojenského fondu solidarity. Fond finančně pomáhá vojákům, jejich rodinám nebo pozůstalým, kteří se ocitli v tíživé situaci, ať už ze zdravotních či sociálních důvodů. Pečuje také o děti vojáků, kteří zahynuli při výkonu služby na území České republiky i v zahraničí.

Posezení s velikonoční tématikou

Ve středu 16. března jsme pro naše uživatele a ostatní příznivce zorganizovali setkání s velikonoční tématikou. Přišla mezi nás paní Mgr. Hana Senderáková, která nám předčítala úryvky z knih spojené s velikonočními tradicemi a tématikou. O pohoštění se postaraly zaměstnankyně, které upekly velikonoční mazance, perníková vajíčka a další dobroty.

Na společná setkání využíváme nově zrekonstruovaný společenský prostor na faře a již nyní se těšíme na další akce.