Senior TAXI

Jednou z velice užitečných služeb využívanou staršími spoluobčany je tzv. senior taxi. Naší snahou je neustálé zdokonalování a rozšiřování služby občanům a proto i Charita v Kamenici je takovým průkopníkem v této nově zřízené službě. Od října 2018 mohou senioři nad 65 let a osoby se zdravotním hendikepem tuto službu využívat v pracovní dny od 8–15 hod a vždy po telefonické domluvě nejméně 2 dny předem. Cena za jízdu po Kamenici nad Lipou je stanovena na 30,- Kč/za jednu jízdu. Tuto službu mohou využít zejména osoby, které nemají uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou a potřebují zajistit odvoz pouze jednorázově nebo krátkodobě.

Senior TAXISENIOR TAXI
tel.: 731 402 838