Senior Klub

SeniorklubSociální kontakt je pro mnohé seniory velmi důležitým okamžikem v jejich každodenním životě. Přináší mu zpestření při setkání se svými vrstevníky, objevování nových věcí a získávání potřebných informací. Při práci se seniory a zdravotně znevýhodněnými si stále více uvědomuje, jak jsou takováto setkávání cenná. Klub seniorů na Charitě je určen nejen pro naše uživatele Pečovatelské služby, ale i pro ostatní seniory z blízkého okolí. Těšit se můžete na povídání, besedy, přednášky, tvoření, čtení knih, výlet, trénování paměti, hraní her, opékání špekáčků, setkání s dětmi, canisterapii a mnohé jiné. 

Kdy a kde se scházíme?

Pondělí 14:00 – 16:00     na Faře v Kamenici nad Lipou

Aktuální program ZDE.


Přijďte mezi nás – těšíme se na Vás!