K+M+B 2021
9. ledna 2021 Z domova

K+M+B 2021

Za normální situace by se dnes již fara v Kamenici hemžila desítkami dětí, které by vyrážely do ulic s požehnáním k vašim domovům. PES nám toto však neumožní a proto nabízíme jiné možnosti, jak naše činnosti podpořit. Vašich darů si v tomto roce obzvláště ceníme a moc za ně děkujeme. 

online aktuální