TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014

Tříkrálová sbírka se uskuteční v Kamenici nad Lipou, Černovicích a blízkých obcích v sobotu 4. ledna 2014

Tímto si dovolujeme informovat čtenáře a občany Kamenice nad Lipou a blízkého okolí, že tradiční

 Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 04.01.2014.

 

Žádáme tak všechny malé koledníky a vedoucí skupinek, kteří rádi pomohou dobré věci, aby se nahlásili přímo na farní charitě na tel. 731 402 983, nebo přišli v den sbírky na faru v Kamenici nad Lipou.

Prosíme rodiče, aby své děti vypravili (bílý plášť a královské koruny).

Sraz všech dětí bude v 9.00 na faře, sbírka potrvá asi do 15.00 hodin. Skupinky dětí převlečené za tři krále navštíví domácnosti a budou zpívat, koledovat a vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Pokladničky budou předem zapečetěny na Městském úřadě v Kamenici n. L. a opatřeny logem Charity. Každý vedoucí skupinky bude mít průkazku, kterou se musí na požádání prokázat. Pokud se do některých domácností koledníci nedostanou, bude možno přispět v neděli 5. 1. v kostele nebo následující pondělí ve Farní charitě.

Výsledky sbírky budou uveřejněny na vývěskách, na internetu, ve zpravodaji města a v příštích farních listech..

Takto je následně přerozdělen výtěžek sbírky:

  • 65 % je použito na projekty Farní charity Kamenice nad Lipou
  • 15 % je použito na projekty Diecézní charity České Budějovice
  • 10 % jde na humanitární pomoc do zahraničí
  •   5 % je použito pro potřeby Charity ČR

Záměr Farní charity Kamenice nad Lipou

  • 80 % na podporu rekonstrukce  a zajištění provozních nákladů střediska charitní pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou
  • 10 % na přímou finanční pomoc osobám v nouzi v ČR (přírodní katastrofy)
  • 5% na podporu domovů pokojného stáří (Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí)
  • 5% pro charitní hospicovou péči (hospic sv. Jana Neumanna v Prachaticích)

PŘEDEM MOC DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM, DOBROVOLNÍKŮM,

SKAUTŮM A MALÝM KOLEDNÍKŮM