Humanitární sbírky

Farní charita organizuje různé humanitární peněžní i materiální sbírky pro potřebné doma i v zahraničí. Informaci ohledně vyhlášených sbírek naleznete na vývěskách FCH před farou, v kostele v Kamenici n. Lipou a na našich www stránkách.
Přispívat je možno do pokladničky v kostele nebo osobně ředitelce Farní charity, která Vám na požádání vystaví potvrzení pro odečtení ze základu daně.

JAK MŮŽETE PŘISPĚT

Aktuálně probíhá sbírka: bez konkrétního účelu

Sbírka na Nepál, která probíhala od 30.4. - 18.6. byla ukončena a vynesla společně s výtěžkem z Misijního jarmarku 10.452,- Kč

Číslo našeho účtu je 170318142/0300

pokud chcete podporovat pečovatelskou službu - zvolte variabilní symbol - 110

pokud chcete podporovat projekt ADOPCE NA DÁLKU - zvolte variabilní symbol - 111

pokud chcete podporovat humanitární projekty (peníze budou použity podle aktuální situace a potřeby) - zvolte variabilní symbol - 113

  

SBÍRKA BRÝLÍ  - k 27.5. 2015 jste darovali 111ks brýlí

SBÍRKA PLASTOVÝCH VÍČEK

SBÍRKA POUŽITÉHO ŠATSTVA

 

finanční sbírky

2010     2011     2012     2013    2014    2015

VŠEM DÁRCŮM ZE SRDCE DĚKUJEME !