Děkujeme všem partnerům a dárcům za finanční i materiální dary,

bez kterých by se naše služba neobešla.

Díky Vám všem můžeme pomáhat tam, kde je to nutné a potřebné.  

 

Informace pro dárce - daňové úlevy

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Na požádání obdržíte příjmový pokladní doklad nebo darovací smlouvu.

 

  Za dlouholetou podporu a finanční příspěvky děkujeme.

 

 

Dárci 2016      Dárci 2015      Dárci 2014    Dárci 2013     Dárci 2012    Dárci 2011 

Dárci 2010 a méně                                                                    

 

Podpořte nás
 

               Pečující, zapamatujte si