Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Reminiscenční setkání 25. února

Setkání proběhlo na Farní charitě ve středu 25. února od 14,30 do 17,30 hodin.

25.2. Setkání pro seniory - reminiscence

Zveme tímto seniory a příznivce charity na setkání, kde společně zavzpomínáme.

více zde

Postní almužna - dobrovolná duchovní formace

Úmysly postní almužny budou uskutečněny prostřednictvím charity.

výsledek adventního koncertu

Výtěžek charitativního adventního koncertu dopadl podobně jako vloni - 11.470,- Kč

Mikulášská nadílka nepotěšila jen děti

Uživatelé pečovatelské služby v Kamenici nad Lipou byli v pátek 5.prosince potěšeni nevšední návštěvou.

Nový automobil pro pečovatelskou službu 2014

Díky grantovému programu Fondu kraje Vysočina "Investujeme v sociálních službách 2014" máme na nový automobil.

Dobročinný bazar

Pozvánka na VII. ročník charitního dobročinného bazárku.

Pozvání na adventní koncert

Farní charita Kamenice nad Lipou si Vás dovoluje pozvat na 2. charitativní adventní koncert, který se bude opět konat v kostele Všech svatých v Kamenici nad Lipou 7. prosince od 14 hod.

 

Zapůjčení nového lůžka s elektricky ovládatelným roštem

Farní charita nabízí k zapůjčení nové lůžko s elektricky ovládatelným roštem, postranicemi a hrazdou. Součástí je i též antidekubitní matrace. Cena za zapůjčení je 300,- Kč/měsíc. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. číslech : 731 402 983 nebo 733 755 837.

"Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové" - děkujeme !

Podpořte nás
 

               Pečující, zapamatujte si