Postní almužna 2012

Postní almužna se koná i ve farnostech Kamenice nad Lipou, Těmice a Mnich.

Českobudějovický deník píše o podfinancování charitních projektů

Vyjádření ředitelky Diecézní charity České Budějovice Mgr. Michaely Čermákové k současnému stavu a financování charitních projektů naleznete v Českobudějovickém deníku z 20. 2. 2012. Článek si můžete přečíst na tomto odkazu.

Českobudějovický deník 1. 2. 2012

o Tříkrálové sbírce zde

Konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2012 v českobudějovické diecézi

Konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2012 v českobudějovické diecézi

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili nebo přispěli do pokladničky.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012

V pondělí 9. ledna 2012 bylo ve Farní charitě v Kamenici nad Lipou za účasti zástupce Městského úřadu rozpečetěno 36 pokladniček Tříkrálové sbírky a jejich obsah byl spočítán. Celkově se vybralo 126.799,- Kč.

Nový automobil pro pečovatelskou službu

Farní charita Kamenice nad Lipou zakoupila koncem roku 2011 z dotace Fondu Vysočiny nový automobil Renault Kanggo pro pečovatelskou službu. Ve středu 3. ledna 2012 bylo auto přihlášeno a panem farářem Františkem Janouškem posvěceno.

Tříkrálová sbírka 2012

V sobotu 7. ledna 2012 se v Kamenici n. L.  a v okolních obcích bude konat tradiční Tříkrálová sbírka na Charitu. Budeme rádi, když se do této akce zapojí další děti jako koledníci a dospělí jako vedoucí skupinek. Přihlásit se můžete u Jana Šimáka, tel. 605875553. 

Nový automobil pro pečovatelskou službu

Dotaci na pořízení nového automobilu ve výši 170 tisíc Kč získala Farní charita Kamenice nad Lipou z Fondu Vysočiny Krajského úřadu v Jihlavě.

Zlepšení pro bezdomovce - rekonstrukce jejich "domova"

Zlepšení pro bezdomovce - rekonstrukce jejich "domova"

Dům sv. Pavla Městské charity v Českých Budějovicích zakončil slavnostně další vlnu přestavby. Bezdomovci tak budou přečkávat zimu v lepších podmínkách. Nové prostory požehnal biskup Posád. (Více v článku kliknutím na nadpis)

Cenu Charity ČR za českobudějovickou diecézi dostala paní L. Marešová

Cenu Charity ČR za českobudějovickou diecézi dostala paní L. Marešová

Dne 20.9. převzala cenu Charity ČR za českobudějovickou diecézi paní ředitelka Ludmila Marešová , která vede úspěšně řadu let boršovskou charitu, organizuje Tříkrálovou sbírku od jejího počátku, tj. 11 let, a to bezplatně, dobrovolně.

Podpořte nás
 

               Pečující, zapamatujte si